Hulp bij koop en verkoop

Zowel particulier als zakelijk kan ik u behulpzaam zijn bij het aan- of verkopen van uw onroerend goed, het taxeren van uw pand of het uitvoeren van een bouwkundige keuring. Ik heb absoluut niet de intentie mij als makelaar, taxateur of bouwkundige op te werpen; ik treed alleen op als bemiddelaar tussen partijen en zal de opdracht waar nodig aan derde(n) uitbesteden.