Geen categorie

24 mei 2018

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking als vervanger van de verouderde Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). In de AVG worden de privacy-rechten van consumenten beter beschermd. In deze verklaring staat uitgelegd hoe ik om ga met uw gegevens.

8 juli 2017

met ingang van 1 januari 2018 zal de fiscale renteaftrek van de restschuldfinancieringen worden afgeschaft. Ondanks dat de huizen in veel delen van Nederland nog steeds “ onder water” staan (schuldrest hoger dan de verkoopwaarde) is Staatsecretaris Wiebes niet gezwicht voor de verzoeken van de Vereniging Eigen Huis (VEH) om de regeling te verlengen. Advies