Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking als vervanger van de verouderde Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). In de AVG worden de privacy-rechten van consumenten beter beschermd. In deze verklaring staat uitgelegd hoe ik om ga met uw gegevens.

Floris Gagesteijn