Afschaf renteaftrek restschuldfinancieringen

met ingang van 1 januari 2018 zal de fiscale renteaftrek van de restschuldfinancieringen worden afgeschaft. Ondanks dat de huizen in veel delen van Nederland nog steeds “ onder water” staan (schuldrest hoger dan de verkoopwaarde) is Staatsecretaris Wiebes niet gezwicht voor de verzoeken van de Vereniging Eigen Huis (VEH) om de regeling te verlengen.

Advies van de VEH is om verkopen, waarbij sprake is van een restschuld, voor 31 december 2017 te laten plaatsvinden om alsnog gebruik te kunnen maken van de restschuldregeling (maximaal 15 jaar fiscale aftrekbaarheid van de rente over de restschuldfinanciering).

Floris Gagesteijn